Podrobnosti záznamu

Název
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
Další názvy
    Origin and evolution metagranite from Svratka crystalline complex
Autor
    Buriánek, David
    Hanžl, Pavel
    Melichar, Rostislav
    Zavřelová, Alice
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13, č. září
Strany
    5
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Svratka Crystalline Complex, metagranites, chemical composition, evolution
Klíčové slovo
    Krystalinika
    Metagranitů
    Svrateckého
    Vývoj
    Vznik
Abstrakt (česky)
   Svrchno-kambrické muskovit-biotitické metagranity jsou typickou horninou svrateckého krystalinika. Během variské deformace byly intenzivně deformovány v podmínkách svrchní amfibolitové facie. Tyto granity jsou produktem dehydratačního tavení biotitu. Rozdíly v chemickém a mineralním složení mohou být vysvětleny frakcionací magmatu a následná deformace již byla isochemická.
Abstrakt (anglicky)
   Origin and evolution metagranite from Svratka crystalline complex
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014