Podrobnosti záznamu

Název
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
Další názvy
    Origin and evolution of metagranites from Svratka crystalline complex
Autor
    Buriánek, David
    Hanžl, Pavel
    Melichar, Rostislav
    Zavřelová, Alice
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    5
Rok
    2006
Výraz tezauru
    chemical composition
    evolution
    metagranites
    Svratka crystalline complex
Klíčové slovo
    Krystalinika
    Metagranitů
    Svrateckého
    Vývoj
    Vznik
Abstrakt (česky)
   Strukturní vývoj metagranitů svrateckého krystalinika ukazuje odlišný a anomální charakter deformace živců ve vztahu ke křemeni. Tento rys deformace byl vysvětlen polygonální rekrystalizací živce.
Abstrakt (anglicky)
   Unit shows diferrent and anomalous deformation of feldspars vs. quartz. This feature is explained by polygonal recrystalization of feldspars.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012