Podrobnosti záznamu

Název
    Vztah mezi Solar Proton Events a poklesy troposférického tlaku na severní hemisféře v měsících říjen - březen
Autor
    Bochníček, Josef
    Davídkovová, Hana
    Hejda, Pavel
    Huth, Radan
Konference
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí (29. : 20.05.2008-22.05.2008 : Úpice, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference
Strany
    S. 94-96
Poznámky
    Projekt: IAA300420805, GA AV ČR3cav_un_auth*0239511
    Překlad názvu: Association between Solar Proton Events and pressure decreases in the cold periods of the northern troposphere
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
Předmětová kategorie
    northern troposphere pressure
    northern troposphere temperature
    solar energetic proton flux
Klíčové slovo
    Březen
    Events
    Hemisféře
    Měsících
    Poklesy
    Proton
    říjen
    Severní
    Solar
    Tlaku
    Troposférického
    Vztah
Abstrakt (česky)
   Veretenko a Thejll (JASTP, 2004) vyšetřovali vztah mezi vzestupem toku slunečních protonů vysokých energií a změnou troposférického tlaku a teploty v chladných obdobích (říjen-březen) let 1980-1989 na severní hemisféře. Zjistili, že zvýšení toho toku bývá, a to se zpožděním 1-3 dny, spojeno s poklesem tlaku v oblasti mezi Grónskem a Islandem Předložená práce pokračuje ve zkoumání těchto vztahů v intervalu let 1990-2003. Získané výsledky vykazují dobrou shodu s jevem popsaným v práci Veretenko a Thejll.
Abstrakt (anglicky)
   Veretenko and Thejll's (JASTP, 2004) study of the relation between the increase of solar energetic proton flux and the changes in the northern troposphere pressure and temperature during cold perios (October-March) of years 1980-1989 has shown that increased SEP flux used to be associated, with delay 1-3 days, with the pressure decrease in the region between Greenland and Iceland. Our contribution extended the studies over years 1990-2003. The results obtained are in good agreement with the phenomenon described by Veretenko and Thejll.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013