Podrobnosti záznamu

Název
    Warstwy z Jeglowej - zapis wielofazowej deformacji w strefie kontaktu Sudetów wschodnich i zachodnich (krystalinik Wzgórz Strelinskich, blok przedsudecki)
Údaj o odpovědnosti
    Jacek Szczepanski
Další názvy
    Jeglowa Beds - record of polyphase deformation in the east and West Sudetes contact zone (Strzelin crystalline massif, Fore-Sudetic Block, SW Poland)
Autor
    Szczepański, Jacek
Jazyk
    polsky
Zdrojový dokument - seriál
    Przeglad geologiczny
Svazek/č.
    Roč. 49, č. 1
Strany
    s. 63-71
Rok
    2001
Poznámky
    7 obr., 5 fot., 1 tab., 43 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    deformace
    devon
    krystalinikum
    metasedimenty
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    příkrov
    silesikum
    tektonika polyfázová
    vrásnění variské
    západosudetská oblast
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    Blok
    Deformacji
    Jeglowej
    Kontaktu
    Krystalinik
    Przedsudecki
    Strefie
    Strelinskich
    Sudetów
    Warstwy
    Wielofazowej
    Wschodnich
    Wzgórz
    Zachodnich
    Zapis
Abstrakt (anglicky)
   Early-Mid Devonian Jeglowa beds in the Strzelin crystalline massif recorded three deformation events. The D1 event most probably represents the regional deformation related to the nappe stacting in the East/West Sudetes contact zone. Since the stretching lineation related to the D1 deformation is not preserved, the direction of thrusting remains unknown. Subsequent the D2 episode is related to regional folding, associated with a coaxial shortening. The D3 event resulted in the development of WNW-ESE elongated dome and in the normal dip-slip displacements on its northern and southern limbs. The final D3 strain involved a constrictional component associated with uplift of the dome and a simple shear component related to down-dip sliding of rock series on its limbs. The regional doming was probably related to extensional collapse of the overthickened nappe pile.
   Structural data from the Jeglowa beds, compiled with those from other parts of the eastern Fore-Sudetic Block, provide evidence for bi-vergent NE- and SW-directed extensional collapse in the East/West Sudetes contact zone
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012