Podrobnosti záznamu

Název
    Zeměpisný obraz městyse Doubravník a jeho okolí
Autor
    Hrádek, Mojmír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Doubravník v dějinách 1208-2008
Strany
    S. 11-23
Poznámky
    Projekt: 205/06/1024, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: The Geographic Presentment of the Townlet Doubravník and its surroundings
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Českomoravská vrchovina Upland
    frost weathering
    human impacts
    natural disasters
    Svratka River
    tectonic graben
    valley evolution
Klíčové slovo
    Doubravník
    Městyse
    Obraz
    Okolí
    Zeměpisný
Abstrakt (česky)
   V knize je nastíněn geologický a geomorfologický vývoj jižní části Nedvědické vrchoviny na Českomoravské vrchovině, zejména s ohledem na vývoj svratecké klenby koncem období neogénu a kvartéru a údolí řeky Svratky. Pozornost je věnována rovněž působení člověka na krajinu od jeho příchodu a popis největších přírodních katastrof, které městečko postihly.
Abstrakt (anglicky)
   In the book geologic and geomorphic evolution of the area of Nedvědická vrchovina on the Českomoravská vrchovina Upland is outlined in relation to younger development of the Svratka Dome in the end of Neogene period and the valley of Svratka River in Quarternary. An attention is also devoted to human activity after this landscape collonisation and to description of extreme natural disasters.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012