Podrobnosti záznamu

Název
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie
Další názvy
    Imapc assessment of ore mining and processing on the environment in mining regions of Namibia
Autor
    Amkongo, Aiyke
    Elmies, Reiner
    Kamona, Frederick
    Keder, Josef
    Kříbek, Bohdan
    Macoun, Jan
    Majer, Vladimír
    Mapani, Benjamin
    Pašava, Jan
    Pecina, Vratislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2007
Výraz tezauru
    impact of mining, Berg Aukas, Namibia
Klíčové slovo
    Hornických
    Namibie
    Oblastech
    Prostředí
    Rud
    Těžby
    úpravy
    Vlivu
    Zhodnocení
    životní
Abstrakt (česky)
   Vliv těžby a úpravy polymetalických rud byl hodnocen na ložiskz Rosh Pinah v jižní Namibii. Hlavním zdrojem kontaminace v této oblasti je prach z drtičů rud, z depa rudního koncentrátu a z úložiště flotačních odpadů. Rozsah kontaminovaného území v okolí úpravny a úložiště flotačních odpadů je 39 km2. Půdy a rostliny jsou kontaminovány As (6-25 ppm), Cd (20-30 ppm), Pb (1000 až 3000 ppm) a zinkem (5000 až 10,000 ppm).
Abstrakt (anglicky)
   Imapc assessment of ore mining and processing on the environment in mining regions of Namibia
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014