Podrobnosti záznamu

Název
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny
Další názvy
    The impact of excluded factors on the transmissivity values of crystalline units of the Českomoravská vysočina
Autor
    Kryštofová, Eva
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Svazek/č.
    Roč. 14, č. listopad
Strany
    3
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Českomoravská vysočina highland, crystalline units, statistical analysis, hydraulic parametres
Klíčové slovo
    části
    Českomoravské
    Faktorů
    Hornin
    Jv
    Krystalinika
    Transmisivity
    Vlivu
    Vybraných
    Vysočiny
    Výši
    Zhodnocení
Abstrakt (česky)
   Při detailním hydrogeologickém hodnocení jv. části Českomoravské vysočiny byly mimo jiné hodnoceny filtrační parametry horninových komplexů především podle charakteristik transmisivity, příp. propustnosti.
Abstrakt (anglicky)
   The impact of excluded factors on the transmissivity values of crystalline units of the Českomoravská vysočina
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014