Podrobnosti záznamu

Název
    Zhodnocení vlivu zvodnění na stabilitu svahů v typových modelech různě mocných deluviálně-eluviálních komplexů vněkarpatského flyše
Údaj o odpovědnosti
    Marian Marschalko
Další názvy
    Evaluation of the influence of saturation on slope stability in type models of deluvial-eluvial complexes of various thicknesses in the Outer Carpathian Flysch
Autor
    Marschalko, Marian
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 51, č. 1
Strany
    s. 27-36
Rok
    2005
Poznámky
    11 diagr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    550.8
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hladina podzemní vody
    hodnocení rizika
    modelování
    pohyb svahový
    stabilita svahu
Geografické jméno
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Deluviálně-eluviálních
    Flyše
    Komplexů
    Mocných
    Modelech
    Různě
    Stabilitu
    Svahů
    Typových
    Vlivu
    Vněkarpatského
    Zhodnocení
    Zvodnění
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 2. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012