Podrobnosti záznamu

Název
    Zohlednění dynamických účinků kmitání k dimenzování ostění kolektoru
Autor
    Kaláb, Zdeněk
    Marek, R.
    Stolárik, M.
Konference
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007/12. : 22.02.2007-23.02.2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře
Strany
    S. 102-109
Poznámky
    Překlad názvu: Implementation of dynamic manifestations of vibrations to design collector reveal
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Za podpory grantu GA105/05/2712; GA ČR
Předmětová kategorie
    collector
    dynamic loading
    experimental seismic measurement
Klíčové slovo
    Dimenzování
    Dynamických
    Kmitání
    Kolektoru
    Ostění
    účinků
    Zohlednění
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá základy navrhování a reakcí objektů při jejich dynamickém zatížení. Úvodní část je věnována zásadám navrhování kolektorů při vlivu vibrací. Hlavní část příspěvku popisuje experimentální měření.
Abstrakt (anglicky)
   This paper deals with basis of design and actions on structures, especially by dynamic loading. First part represents description of general accesses to including seismic effect into consideration for design of collector reveal. The main part is paid to experimental measurements.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012