Podrobnosti záznamu

Název
    Želetice Group: Very low-grade Palaeozoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Leichmann, Andrej Kapinus, Luboš Pivnička, Radek Weber
Další názvy
    Želetická skupina: velmi nízce metamorfovaná paleozoická sekvence na bázi Moravika
Autor
    Kapinus, Andrej
    Leichmann, Jaromír
    Pivnička, Luboš
    Weber, Radek
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of the Czech Geological Society
Svazek/č.
    Vol. 51, no. 3-4
Strany
    p. 189-199
Rok
    2006
Poznámky
    2 obr., 1 tab. fot., 5 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Klasifikační znak
    551.7
    552
Skupina konspektu
    55
    552
Předmětová skupina
    karbon-spodní
    krystalinikum
    litostratigrafie
    metamorfóza nízkostupňová
    metasedimenty
    metavulkanity
    minerály horninotvorné
    moravikum
    mramor
    okno tektonické
    stratigrafie sekvenční
    vzorek celé horniny
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Želetice (Znojmo, Znojmo)
Klíčové slovo
    Base
    Czech
    Group
    Low-grade
    Moravicum
    Palaeozoic
    Republic
    Sequence
    Very
    Želetice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012