Podrobnosti záznamu

Název
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
Údaj o odpovědnosti
    Božena Schejbalová
Autor
    Schejbalová, Božena
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 14, č. 9
Strany
    s. 27-29
Rok
    2007
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Překlad názvu: Coal exploitation under water-bearing strata
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Klasifikační znak
    016
    553.9
    622.33
Skupina konspektu
    01
    553
    622
Předmětová skupina
    baden
    bibliografie
    čerpání
    důl
    hornoslezská pánev
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    model matematický
    odvodňování
    rizika geologická
    stabilita
    surovinová politika
    technologie
    těžba podzemní
    uhelný revír
    využití nerostných zdrojů
    výzkum
    zvodnělý kolektor
Geografické jméno
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Dobývání
    Horizonty
    Informace
    Ostravě-Radvanicích
    Programu
    řešeného
    Stručná
    Uhelným
    Uhlí
    ústavem
    Vědeckovýzkumným
    Vodonosnými
    Výsledcích
    Výzkumného
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012