Podrobnosti záznamu

Název
    "Městské legendy" na pomezí oborů: antropologický, sociologický nebo folkloristický diskurz?
Další názvy
    "Urban Legends" on Confines Between Social Sciences and Humanities: Anthropological, Folkloristical or Sociological Discourse?
Autor
    Janeček, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Antropowebzin
Svazek/č.
    Roč. 1, č. jaro
Strany
    8
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Contemporary legends
    folklore studies
    multidisciplinary approach
    urban legends
Klíčové slovo
    Antropologický
    Diskurz
    Folkloristický
    Legendy
    Městské
    Oborů
    Pomezí
    Sociologický
Abstrakt (česky)
   Prezentovaná studie stručně sumarizuje nejzajímavější hlavní teorie - ale zároveň i nedostatky - současných studií folkloru v rámci folkloristiky, literární vědy, sociální antropologie a sociologie, a volá po multidisciplinární analýze tohoto fenoménu.
Abstrakt (anglicky)
   Presented article briefly sumarizes some of the most interesting main theories - but also defficiences - of contemporary folklore studies in fields of folkloristics, literary theory, social antropology and sociology, and calls for multidisciplinary analysis of this phenomenon.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012