Podrobnosti záznamu

Název
    (Ultra)mafické plášťové xenolity v kenozoických alkalických vulkanitech Českého masívu (Česká republika)
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Ulrych a Jiří Adamovič
Další názvy
    (Ultra)mafic mantle xenoliths in Cenozoic alkaline volcanics of the Bohemian Massif (Czech Republic)
Autor
    Adamovič, Jiří, 1965-
    Ulrych, Jaromír, 1943-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 36, č. 3-4
Strany
    s. 205-215
Rok
    2004
Poznámky
    4 obr.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 214-215
    il.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    alkalický bazalt
    alkalický typ
    bazanit
    chemismus hornin
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    kenozoikum
    kontrola tektonická
    křída-svrchní
    nefelinit
    olivín
    původ plášťový
    pyroxeny
    složení mafické
    spinel
    ultrabazika
    vulkanismus
    xenolit
    zóna zlomová
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Alkalických
    Česká
    Českého
    Kenozoických
    Masívu
    Plášťové
    Republika
    Ultra)mafické
    Vulkanitech
    Xenolity
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012