Podrobnosti záznamu

Název
    (Zr, Ti, REE) - Minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách
Autor
    Pivec, Edvín
    Ulrych, Jaromír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 9, -
Strany
    s. 280-282
Rok
    2001
Poznámky
    Projekt: IAA3013903, GA AV ČR
    Překlad názvu: (Zr, Ti, REE) - minerals of young alkaline volcanics in the northern Bohemia
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    olivine melilititolites
    phonolitic rocks
    (Zr, Ti, REE)-minerals
Klíčové slovo
    Alkalických
    Čechách
    Minerály
    Mladých
    REE
    Severních
    Vulkanitů
    Zr
Abstrakt (česky)
   Práce přináší přehled o Zr-Ti-REE mineralizaci křídových a terciérních vulkanitů Českého masivu. Jsou prezentovány chemické analýzy šesti vzácných Zr-Ti-REE minerálů (kalzirtit, hainit, fluorový eudialyt, perrierit, Zr-mineral eudialyt-katapleitové skupiny) z mladých vulkanitů. Tyto minerály jsou často geneticky spjaty s koncentracemi U, Th a dalších inkompatibilních elementů v alkalinně bohatých vulkanitech.
Abstrakt (anglicky)
   The paper provides a review of the (Zr-Ti-REE) mineralisation of volcanics of the Bohemian Massif. Analyses of six rare (Zr-Ti-REE)-minerals (calzirtite, hainite, fluorian eudialyte, perrierite and Zr-mineral of the eudialyte-catapleite group) from volcanics are presented. These minerals are often associated with the concentration of U, Th and other incompatible elements in alkali.rich volcanics.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012