Podrobnosti záznamu

Název
    : Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky
Autor
    Forczek, Ingrid
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2006, -
Strany
    s. 59-61
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: : Engineering geological conditions in the vicinity of ruins of the Trosky kastle
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    hazard
    landslide mapping
    pseudokarst
Klíčové slovo
    Hradu
    Inženýrskogeologické
    Okolí
    Poměry
    Trosky
    Zříceniny
Abstrakt (česky)
   Lokalita Trosky byla zpracována z hlediska geodynamických jevů. Cílem mapování bylo zdokumentovat svahové pohyby a jejich průvodní jevy v blízkém okolí hradu Trosky. Bylo zjištěno, že počet svahových deformací stoupl a také jeskyně Sklepy se vyznačuje poměrně rychlými procesy destrukce stropů a stěn. Zájmové území je z hlediska geodynamických jevů stále ve vývoji.
Abstrakt (anglicky)
   The area of Trosky castle was worked up from the point of view of geodynamical phenomena. The aim of work was mapping slope movements and its accompanying phenomena. It was confirmed, that the number of slope deformations increased and the destruction of roof and walls continues in the Sklepy cave. The area of interest is geodynamicaly still active.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012