Podrobnosti záznamu

Název
    A Late Pleistocene wolverine Gulo gulo (Linné, 1758) skeleton from the Sloup Cave in the Moravian Karst, Czech Republic
Údaj o odpovědnosti
    Cajus G. Diedrich
Autor
    Diedrich, Cajus G.
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. A, Mineralogie, Petrologie, Geologie, Paläontologie, Archäozoologie, Anthropologie, Prähistorie
Svazek/č.
    Vol. 110
Strany
    p. 123-132
Rok
    2008
Poznámky
    3 obr., 2 pl., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Ann. Naturhist. Mus. Wien, A
Klasifikační znak
    599
Skupina konspektu
    56
Předmětová skupina
    Carnivora
    jeskyně
    kostra
    kvartér Českého masivu
    Mammalia
    paleobiogeografie
    paleoekologie
    pleistocén-svrchní
    popis taxonů
    predace
    tafonomie
Geografické jméno
    Česko
Klíčové slovo
    1758
    Cave
    Czech
    Gulo
    Karst
    Late
    Linné
    Moravian
    Pleistocene
    Republic
    Skeleton
    Sloup
    Wolverine
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 4. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012