Podrobnosti záznamu

Název
    A comparison of lead pollution record in Sphagnum peat with known historical Pb emission rates in the British Isles and the Czech Republic
Další názvy
    Srovnání historických emisí olova se záznamem znečištění Pb v rašelinných profilech ve Velké Británii a České Republice.
Autor
    Adamová, Marie
    Bottrell, Simon
    Erel, Yigal
    Novák, Martin
    Zemanová, Leona
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Atmospheric Environment
Svazek/č.
    Roč. 42, č. 40
Strany
    10
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Atmospheric pollution, lead emission, lead deposition, isotopes, peat, Sphagnum
Klíčové slovo
    British
    Comparison
    Czech
    Emission
    Historical
    Isles
    Known
    Lead
    Pb
    Peat
    Pollution
    Rates
    Record
    Republic
    Sphagnum
Abstrakt (česky)
   Na pěti lokalitách (Velká Británie a Česká republika) byly porovnávány historické záznamy emisí olova (z tavení rudy, těžby uhlí a spalování olovnatého benzínu) s rašelinnými profily datovanými olovem 210. V některých případech se píky z historických emisí shodují s koncentračními maximy Pb v rašelinném profilu, v jiných případech se záznamy neshodují. Z izotopových poměrů 206/207 potenciálních zdrojů znečištění bylo vypočteno, že spalování benzínu přispívá k celkovému znečištění olovem v rašelinách méně než 55% ve Velké Británii a méně než 63% v České republice.
Abstrakt (anglicky)
   Vertical Pb concentration gradients and isotope ratios (206Pb/207Pb, 208Pb/207Pb) are reported for five 210Pb-dated Sphagnum peat profiles. The studied peat bogs are in the British Isles and central Europe. We hypothesized that peaks in Pb emissions from smelting, coal burning and gasoline burning, respectively, should be mirrored in the peat profiles. However, a more complicated pattern emerged. We compared maximum annual Pb accumulation rates to atmospheric Pb inputs for each site. In the Ocean bog, maximum of Pb pollution in the 19th century coincided with maximum Pb smelting at Freiberg and Pribram. We calculated percentages of gasoline-derived Pb in peat from mean 206Pb/207Pb ratios of potential pollution sources. These numbers were surprisingly low.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014