Podrobnosti záznamu

Název
    A comparison of physical and mechanical characteristics of Kola superdeep borehole core samples and their surface analogues
Autor
    Gorbatsevich, F. F.
    Il'chenko, V. L.
    Smirnov, P. Yu.
    Trčková, Jiřina
    Živor, Roman
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Montana. Rada A, B
Svazek/č.
    Roč. 1, č. 4 /136/
Strany
    s. 85-91
Rok
    2004
Poznámky
    neověřené granty nebo projekty:INTAS-01-0314, RFBR 03-05-64169
    Překlad názvu: Porovnání fyzikálních a mechanických charakteristik vzorků jádra ze superhlubokého kolského vrtu s jejich povrchovými analogy
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    Kola superdeep borehole
    laboratory tests
    physical and mechanical properties
Klíčové slovo
    Analogues
    Borehole
    Characteristics
    Comparison
    Core
    Kola
    Mechanical
    Physical
    Samples
    Superdeep
    Surface
Abstrakt (česky)
   V článku jsou presentovány experimentálně určené fyzikální a mechanické vlastnosti a elastická anizotropie tří vzorků vrtného jádra metamorfovaných hornin (rul) odebrané z kolského superhlubokého vrtu z hloubek 6849 - 8411 m a porovnány s vlastnostmi jejich povrchových analogů.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012