Podrobnosti záznamu

Název
    A comparison of sequential extraction techniques for determining arsenic fractionation in synthetic mineral mixtures
Další názvy
    Srovnání metod sekvenční extrakce pri studiu distribuce arzénu v syntetických minerálních vzorcích
Autor
    Ettler, Vojtěch
    Mihaljevič, Martin
    Poňavič, Michal
    Šebek, Ondřej
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Analytical and Bioanalytical Chemistry
Svazek/č.
    Roč. 377, č. 4
Strany
    6
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Arsenic, Fractionation, Sequential extraction, Synthetic mineral mixtures
Klíčové slovo
    Arsenic
    Comparison
    Determining
    Extraction
    Fractionation
    Mineral
    Mixtures
    Sequential
    Synthetic
    Techniques
Abstrakt (česky)
   V práci byly porovnány některé metody sekvenční extrakce (technika podle Tessiera et al., Borovce et al., Zhanga a Moora a podle Halla et al.) z hlediska jejich použití při studiu distribuce arzénu. Pro srovnání účinnosti jednotlivých extrakčních technik byly připraveny arzénem obohacené syntetické vzorky. Z porovnání výsledků vyplývá, že pro studium distribuce arzénu v půdě je z vybraných extrakčních technik nejvhodnější metoda podle Halla et al..
Abstrakt (anglicky)
   The sequential extraction methods according to Tessier et al., Borovec et al., Zhang and Moore and Hall et al. have been tested for their suitability for arsenic fractionation in samples of artificially prepared mineral mixtures. A comparison of different procedures on simple mineral mixtures containing calcium arsenate (CaHAsO4?H2O), As-bearing goethite (FeOOH) and arsenopyrite (FeAsS) showed that only the results of the Hall method satisfactorily correspond to the expected arsenic distribution. A detailed verification of the Hall method was subsequently carried out on most complex synthetic mineral mixtures with varying amounts of As-containing kaolinite and carbonate, calcium arsenate, As-bearing goethite and arsenopyrite. The results confirm that the Hall method cannot be fully employed for an accurate As speciation but may be applied for a route identification of As distribution between ?labile?, ?medium-labile? and ?residual?forms in heavily polluted soils.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014