Podrobnosti záznamu

Název
    A comparison of tree rings and peat deposit geochemical archives in the vicinity of a lead smelter
Autor
    Chrastný, Vladislav
    Ettler, Vojtěch
    Kyncl, Tomáš
    Mihaljevič, Martin
    Strnad, Ladislav
    Šebek, Ondřej
    Zuna, Milan
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Water Air and Soil pPollution
Svazek/č.
    Roč. 188, č. 1.4.2008
Strany
    11
Rok
    2008
Výraz tezauru
    atmospheric pollution
    lead
    lead isotopes
    lead smelter
    peat cores
    tree rings
Klíčové slovo
    Archives
    Comparison
    Deposit
    Geochemical
    Lead
    Peat
    Rings
    Smelter
    Tree
    Vicinity
Abstrakt (anglicky)
   A good agreement in heavy metal deposition obtained by tree rings and peat was observed
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012