Podrobnosti záznamu

Název
    A complex mineralogical analysis of tonsteins from selected Ostrava-Karviná coal seams
Další názvy
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru