Podrobnosti záznamu

Název
    A contribution to occurrence of podsols in the Žďárské vrchy Mts.
Další názvy
    Příspěvek k poznání výskytu podzolů ve Žďárských vrších