Podrobnosti záznamu

Název
    A contributions to the stratigraphy of middle triassic carbonates of Hronic (Choč-nappe of upper Hron-valley, western Carpathians)
Další názvy
    Príspevok ku stratigrafii strednotriasových karbonátov hronika (chočský príkrov Horehronia, západné Karpaty)