Podrobnosti záznamu

Název
    A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic
Další názvy
    Měření indexu alterace barvy kondontů (CAI) pomocí digitální obrazové analýzy - případová studie z moravskoslezské zóny České republiky
Autor
    Bábek, Ondřej
    Franců, Eva
    Kalvoda, Jiří
    Neubauer, Franz
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie. Abhandlungen
Svazek/č.
    Roč. 249, č. 2
Strany
    17
Rok
    2008
Výraz tezauru
    RGB colour space, conodonts, colour calibration, spectral reflectance, thermal maturation, Devonian, Carboniferous, Variscides
Klíčové slovo
    Alteration
    Analysis
    Approach
    CAI
    Case
    Colour
    Conodont
    Czech
    Digital
    Image
    Index
    Measurement
    Moravo-Silesian
    Republic
    Study
    Zone
Abstrakt (česky)
   Pro kvantifikaci barvy konodontů (CAI) je navržena kalibrovaná metoda zpracování digitálního obrazu s ppoužitím RGB barevné škály. Výsledky z moravskoslezské zóny (MSZ) Českého masívu ukazují významnou závislost mezi R/B poměrem intenzit a CAI v intervalu CAI 3-6. R/B se osvědčil jako nejlepší proxy parametr CAI. Regionální distribuce CAI a R/B koeficientu je prostorově těsně spjatá s metamorfní zonalitou určenou na základě na základě odraznosti vitrinitu a krystalinity illitu.
Abstrakt (anglicky)
   A simple non-destructive method is presented for quantifying conodont colour based on a calibrated digital processing of conodont images taken by a digital camera attached to a binocular microscope operating under incident light, using the RGB colour space. The results from the Moravo-Silesian Zone (MSZ) of the Bohemian Massif, Czech Republic, demonstrate an excellent relationship existing between the digital intensities of the red (R), green (G) and blue (B) colours and CAI in the range from CAI 3 to CAI 6. The R/B colour ratio proved the best proxy of CAI. It decreases with increasing CAI from values >1.6 (CAI 3) to ~1.0 (CAI5) and then slightly increases to 1.15 (mean for CAI 5.5) and 1.26 (mean for CAI 6). It is closely related to CAI (R2 = 0.8974) within CAI 3 to CAI 5 interval. Regional distribution of the CAI and R/B ratio from the MSZ suggests that the digital conodont colour data is closely related to vitrinite reflectance and illite crystallinity data.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014