Podrobnosti záznamu

Název
    A fast probabilistic Bidirectional Texture Function model
Autor
    Filip, Jiří
    Haindl, Michal
Konference
    International Conference Image Analysis and Recognition (29.09.2004-01.10.2004 : Porto, Portugalsko)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Image Analysis and Recognition
Strany
    s. 298-305
Poznámky
    Projekt: 1ET400750407, GA AV ČR
    Projekt: FP6-507752, Commission EC, XE
    Projekt: IAA2075302, GA AV ČR
    Překlad názvu: Rychlý pravděpodobnostní BTF model
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
Předmětová kategorie
    BTF textures modelling
    Markov random fields
    virtual realityl
Klíčové slovo
    Bidirectional
    Fast
    Function
    Model
    Probabilistic
    Texture
Abstrakt (česky)
   Dvojsměrová texturní funkce (BTF) popisuje změny vzhledu textury vlivem změn osvětlení a úhlu pohledu. Tato funkce se skládá z tisíců měření (obrazů) na vzorek textury. Výsledná velikost BTF vylučuje její přímé použití v grafických aplikacích. Práce popisuje novou metodu pro kompresi BTF textury založenou na skupině pravděpodobnostních 2D kauzálních simultáních regresních modelů. Prezentovaný model umožňuje dosáhnout ohromného kompresního poměru, který nelze dosáhnout žádnou jinou BTF vzorkovací metodou . Model zároveň umožňuje použití k rekonstrukci chybějících částí BTF měření
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012