Podrobnosti záznamu

Název
    A lamrophyric dyke in basal Devonian clastics at Tasovice near Znojmo (the Dyje Massif)
Další názvy
    Žíla lamprofyru v bazálních devonských klastikách od Tasovic u Znojma (Dyjský masív) (34-13 Dyjákovice)