Podrobnosti záznamu

Název
    A large specimen and cuticles of Paripteris gigantea (Sternberg) Gothan from its type area Žacléř (Pennsylvanian, Czech Republic)
Další názvy
    Velký exemplář a kutikuly Paripteris gigantea (Sternberg) Gothan z jeho typové oblasti u Žacléře (pennsylvan, Česká republika)
Autor
    Šimůnek, Zbyněk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 84, č. 2
Strany
    14
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Paripteris gigantea, Pennsylvanian, cuticular analysis, Intrasudetic Basin
Klíčové slovo
    Area
    Cuticles
    Czech
    Gigantea
    Gothan
    Large
    Paripteris
    Pennsylvanian
    Republic
    Specimen
    Sternberg
    Type
    Žacléř
Abstrakt (česky)
   Dobře zachovaný, velký fragment vějíře Paripteris gigantea s "pseudo-pinnatní" organizací byl nalezen v Žacléři, lampertické vrstvy, žacléřské souvrství(vnitrosudetská pánev, Česká republika). The jednoduchá distální dichotomie několika bazálních vějířů 'posledního' řádu je dokumentována. Adaxiální kutikula má protažené tetragonální buňky. Buňky abaxiální kutikuly jsou polygonální; haplocheilní stomata jsou ponořená, částečně překryta proximálními papilami sousedních buněk. Trichomové báze jsou přítomny na okraji lístku a v kostální oblasti spodní kutikuly.
Abstrakt (anglicky)
   An exceptionally well preserved, large fragment of Paripteris gigantea frond with "pseudo-pinnate" organization was found in Žacléř, Lampertice Member, Žacléř Formation (Intrasudetic Basin, Czech Republic). The single distal dichotomy of several basal "ultimate" pinnae is documented. The adaxial cuticle has elongated tetragonal cells. The cells of the abaxial cuticle are polygonal; the haplocheilic stomata are sunken, partly covered by the proximal papillae of the subsidiary cells. Trichom bases are present on the pinnule margin and in the intercostal field of the abaxial cuticle.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014