Podrobnosti záznamu

Název
    A new Late Cretaceous ginkgoalean reproductive structure Nehvizdyella gen. nov. from the Czech Republic and its whole-plant reconstruction
Další názvy
    Nová ginkgovitá reproduktivní struktura Nehvizdyella gen. nov. rostlina ze svrchní křídy České republiky a její celostní rekonstrukce
Autor
    Dašková, Jiřina
    Flacon-Lang, Howard
    Kvaček, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    American Journal of Botany
Svazek/č.
    Roč. 92, č. 12
Strany
    11
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Cenomanian
    Cycadopites
    Eretmophyllum
    Ginkgoales
    Ginkgoxylon
    Late Cretaceous
    Nehvizdyella
    Pecinovicladus
Klíčové slovo
    Cretaceous
    Czech
    Gen
    Ginkgoalean
    Late
    Nehvizdyella
    New
    Nov
    Reconstruction
    Reproductive
    Republic
    Structure
    Whole-plant
Abstrakt (česky)
   Je popsána ginkgovitá rostlina z českého cenomanu včetně reproduktivních orgánů (Nehvizdyella), pylu (Cycadopites), listů (Eretmophyllum), dřeva (Ginkgoxylon) a brachyblastů (Pecinovicladus). Je navržena její rekonstrukce.
Abstrakt (anglicky)
   Ginkgoalean plant from the Bohemian Cenomanian including reproductive structures (Nehvizdyella), pollen (Cycadopites), leaves (Eretmophyllum), wood (Ginkgoxylon) and brachyblast (Pecinovicladus). Its reconstruction is suggested.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012