Podrobnosti záznamu

Název
    A new bisporangiate lycopsid cone genus Thomasostrobus gen. nov from the Late Pennsylvanian of the Intra-Sudetic Basin (Czech Republic)
Další názvy
    Nový rod bisporangiátní lykopsidní šištice Thomasostrobus gen. nov. z pennsylvanianu vnitrosudetské pánve (Česká republika)
Autor
    Bek, Jiří
    Drábková, Jana
    Opluštil, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 84, č. 2
Strany
    18
Rok
    2009
Výraz tezauru
    lycopsids, in situ spores, Cadiospora, Sublagenicula, Pennsylvanian
Klíčové slovo
    Basin
    Bisporangiate
    Cone
    Czech
    Gen
    Genus
    Intra-Sudetic
    Late
    Lycopsid
    New
    Nov
    Pennsylvanian
    Republic
    Thomasostrobus
Abstrakt (česky)
   Byl popsán nový rod bisporangiátních lycopsidních šištic Thomasostrobus gen. nov ze stefanu vnitrosudetské pánve (Česká republika) jako orgánový rod. Byl stanoven jediný druh tohoto rodu Thomasostrobus longus sp. nov. Mega- a mikrosporangia jsou uspořádána v zónách, s megasporangii ve spodní části a mikrosporangii ve vrcholové části. Mikrospory jsou přiřazeny k rodu Cadiospora a megaspory jsou srovnatelné s disperzním druhem Sublagenicula levis, jako in situ jsou popsány poprvé. Je diskutována pravděpodobná mateřská rostlina produkující Thomasostrobus longus. Je uveden přehled disperzních druhů rodů Cadiospora a Sublagenicula.
Abstrakt (anglicky)
   A new bisporangiate lycopsid cone genus Thomasostrobus gen. nov. from the Stephanian strata of the Intra-Sudetic Basin (Czech Republic) is proposed as a new organ genus with mega- and microsporangia arranged in zones. Microspores assigned to the dispersed genus Cadiospora and megaspores comparable with the dispersed species Sublagenicula levis, are described in situ for the first time. The possible parent plant of Thomasostrobus longus is discussed and an overview of dispersed Cadiospora and Sublagenicula spores is given.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014