Podrobnosti záznamu

Název
    A new reproductive organ Echinosporangites libertite gen. and sp. nov. and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian) of the Pilsen Basin, Bohemian Massif, Czech Republic
Autor
    Bek, Jiří
    Pšenička, J.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Review of Palaeobotany and Palynology
Svazek/č.
    Roč. 155, 3-4
Strany
    s. 145-158
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: GA205/05/0105, GA ČR
    Projekt: IAA300130503, GA AV ČR
    Překlad názvu: Nový reprodukční orgán Echisporites libertite gen et sp. nov. a jeho spory z pensylvánu (spodní bolsov) plzeňské pánve, Český masív, Česká republika
    Rozsah: 14 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    dispersed sporangia
    ferns
    in situ spores
    Pennsylvanian
Klíčové slovo
    Basin
    Bohemian
    Bolsovian
    Czech
    Echinosporangites
    Gen
    Libertite
    Massif
    New
    Nov
    Organ
    Pennsylvanian
    Pilsen
    Reproductive
    Republic
    Sp
    Spores
Abstrakt (česky)
   Nové reprodukční orgány jsou popsány z tufových hornin pensylvánu (spodní bolsov) radnických vrstev Kladenského souvrství z lokality Doubrava z plzeňské pánve České republiky. Sporangia mají čtyři typy buněk a tři specializované trichomy. Tyto trichomy pravděpodobně sloužily k otevírání sporangií k čemuž mohlo docházet za pomoci ostatních živočichů.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012