Podrobnosti záznamu

Název
    A new tool for in situ measurements of the vertical distribution of magnetic susceptibility in soils as basis for mapping deposited dust
Autor
    Hůlka, Z.
    Kapička, Aleš
    Petrovský, Eduard
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Environmental Technology
Svazek/č.
    Roč. 25, č. 9
Strany
    s. 1021-1029
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR3cav_un_auth*0000511
    Překlad názvu: Nový nástroj pro in-situ měření vertikálního rozložení magnetické susceptibility v půdách jako základ pro mapování depozice pevného spadu
    Rozsah: 9 s.
Předmětová kategorie
    anthropogenic magnetite
    environmental magnetism
    soil contamination
Klíčové slovo
    Basis
    Deposited
    Distribution
    Dust
    Magnetic
    Mapping
    Measurements
    New
    Situ
    Soils
    Susceptibility
    Tool
    Vertical
Abstrakt (česky)
   In situ měření magnetické susceptibility svrchních půd se používá pro mapování prostorového rozložení atmosféricky deponovaných magnetických částic. Povrchová měření ale integrují signál z určitého objemu půd, a proto není jasné, v jaké hloubce se nachází magneticky obohacená vrstva, pokud existuje. Tato informace je často potřebná pro přesný cílený odběr vzorků půd
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013