Podrobnosti záznamu

Název
    A new trend in utilizing the geological reserves of hard coal in the world: an intensive degassification of seams in situ (CBM)
Další názvy
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)