Podrobnosti záznamu

Název
    A protection of people against the effects of old mine working with emanations of mine gases to the surface
Další názvy
    Ochrana obyvatelstva před účinky starých důlních děl s výstupy důlních plynů na povrch