Podrobnosti záznamu

Název
    A study of erosion rates on salt diapir surfaces in the zagros Mountains, SE Iran
Autor
    Asadi, N.
    Bruthans, J.
    Bruthans, Jiří
    Filippi, M.
    Filippi, Michal
    Vilhelm, Zdeněk
    Wilhelm, Z.
    Zare, M.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Environmental Geology
Svazek/č.
    Roč. 53, č. 5
Strany
    10
    s. 1079-1089
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: KJB301110501, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Studium rychlostí eroze na povrchu solných diapirů v pohoří Zagros, JV Írán
    Rozsah: 11 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    erosion rate
    salt diapir
    weathering residuum
Výraz tezauru
    salt diapir
Klíčové slovo
    Diapir
    Erosion
    Iran
    Mountains
    Rates
    Salt
    Study
    Surfaces
    Zagros
Abstrakt (česky)
   Byly studovány solné výchozy a zvětrávací rezidua na několika solných pních v odlišných geografických a klimatických oblastech. Anhydrit, sádrovec, hematit, kalcit, dolomit, křemen a jílové minerály jsou hlavními složkami zvětrávacího rezidua, které pokrývá solné pně a má různou mocnost. Pomocí plastových kolíků a značek byly po dobu pěti let měřeny rychlosti eroze rezidua a solných výchozů. Zaznamenaná data byla standartitována na horizontální povrch a dlouhodobé srážkové průměry.
Abstrakt (anglicky)
   A study of erosion rates on salt diapir surfaces in the zagros Mountains, SE Iranu
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum importu
    8. 8. 2012