Podrobnosti záznamu

Název
    A study of thermal reactions of coal with polyamides
Autor
    Náhunková, Jana
    Straka, Pavel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Montana. Rada A, B
Svazek/č.
    Roč. 1, č. 2
Strany
    s. 239-243
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: IAA2046902, GA AV ČR
    Překlad názvu: Studie tepelných reakcí uhlí s polyamidy
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    coal
    kinetics
    polyamides
Klíčové slovo
    Coal
    Polyamides
    Reactions
    Study
    Thermal
Abstrakt (česky)
   Metodami termické analýzy byla prostudována kinetika kopyrolýzy uhlí s polyamidy a dále hmotová bilance procesu. Výtěžek plynu a stabilních olejů z kopyrolýzy byl velmi vysoký.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012