Podrobnosti záznamu

Název
    A vestige of very high - pressure (ca. 28 kbar) metamorphism in the Variscan Bohemian Massif, Czech Republic
Další názvy
    Doklad velmi vysokotlaké (ca 28 kbarů) metamorfózy ve variském Českém masívu, Česká republika
Autor
    Fišera, Milan
    Harley, Simon
    Kotková, Jana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    European Journal of Mineralogy
Svazek/č.
    Roč. 9, č. 5
Strany
    17
Rok
    1997
Výraz tezauru
    very-high pressure metamorphism, Bohemian Massif, Moldanubian zone, garnetite, Mg-Al-rich rock, thermobarometry, garnet, orthopyroxene
Klíčové slovo
    28
    Bohemian
    Ca
    Czech
    High
    Kbar
    Massif
    Metamorphism
    Pressure
    Republic
    Variscan
    Very
    Vestige
Abstrakt (anglicky)
   A unique Mg-Al-rich rock from the Podolsko Complex of the South Bohemian Moldanubicum contains a relic assemblage of pyrope-rich garnet + low-Al orthopyroxene + quartz that implies very-high pressure conditions of metamorphism. Garnet-orthopyroxene thermobarometry yíelded relatively precise P-T estimates of 26+-3kbar or 28+-3kbar and 830+-30deg.C, using different thermobarometers. This VHP assemblage was overprinted by symplectites and coronas formed at 8+-1.5 kbar and 800-900deg.C.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014