Podrobnosti záznamu

Název
    An Early Pannonian (Late Miocene) transgression in the Northern Vienna Basin. The paleoecological feedback.
Údaj o odpovědnosti
    Mathias Harzhauser, Johanna Kovar-Eder, Slavomír Nehyba, Jürgen Schwarz, Irene Zorn
Autor
    Harzhauser, Mathias
    Kovar-Eder, Johanna
    Nehyba, Slavomír
    Schwarz, Jurgen
    Strobitzer-Hermann, Margit
    Wojcicki, Jan
    Zorn, Irene
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 54, č. 1
Strany
    12
    s. 41-52
Rok
    2003
Poznámky
    6 obr., 1 tab., 2 s. bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Předmětová skupina
    biofacie
    biostratigrafie
    litofacie
    miocén-svrchní
    paleoekologie
    pannon
    transgrese
    vídeňská pánev
Výraz tezauru
    hydrophytes
    Lake Pannon
    Late Miocene
    Northern Vienna Basin
    paleoecology
    Pannonian
Geografické jméno
    Rakousko-Niederösterreich
Klíčové slovo
    Basin
    Early
    Feedback
    Late
    Miocene
    Northern
    Paleoecological
    Pannonian
    Transgression
    Vienna
Abstrakt (anglicky)
   The studied sections are situated on the northwestern margin of the Vienna Basin. They represent a characteristic marginal facies of Lake Pannon in the late Miocene Pannonian stage. Biofacies as well as lithofacies point to a transgressive event resulting in the shift from deltaic, riverine conditions to the formation of freshwater marshes and lakes and, finally, in the deposition of offshore clays. Biostratigraphically, the logged sequences correspond to the regional Pannonian mollusc "zone" C. The extraordinarily fine-scaled paleoecological resolution might serve as a basis for a correlation of 4th order changes reported from basinal settings of the northern Vienna Basin. Thus the rapid facies succession on the northwestern margin of the Vienna Basin is interpreted as being linked to major lake level changes rather than to solely local changes in the riverine system

   The studied sections are situated on the northwestern margin of the Vienna Basin. They represent a characteristic marginal facies of Lake Pannon in the late Miocene Pannonian stage. Biofacies as well as lithofacies point to a transgressive event resulting in the shift from deltaic, riverine conditions to the formation of freshwater marshes and lakes and, finally, in the deposition of offshore clays. Biostratigraphically, the logged sequences correspond to the regional Pannonian mollusc zone C. The extraordinarily fine-scaled Paleoecological resolution might serve as a basis for a correlation of 4th order changes reported from basinal settings of the northern Vienna Basin. Thus the rapid facies succession on the northwestern margin of the Vienna Basin is interpreted as being linked to major lake level changes rather than to solely local changes in the riverine system.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012