Podrobnosti záznamu

Název
    An Important Aquifer of Lower Badenian Clastic Sediments in Carpathian Foredeep
Další názvy
    Bazální klastika spodního badenu Karpatské předhlubně jako významný kolektor podzemních vod
Autor
    Kryštofová, Eva
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2007 ; Brno
Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, Lower Badenian, aquifer, transmissivity, water-supply
Klíčové slovo
    Aquifer
    Badenian
    Carpathian
    Clastic
    Foredeep
    Important
    Lower
    Sediments
Abstrakt (česky)
   Hydrogeologický význam bazálních klastik spodního badenu v jižní části karpatské předhlubně je zhodnocen na základě hodnot transmisivity a pozice kolektoru.
Abstrakt (anglicky)
   The hydrogeological significance of the Lower Badenian basal clastic sediments in the southern part of Carpathian Foredeep is evaluated in reference to the transmissivity values and hydrogeological position of the aquifer.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014