Podrobnosti záznamu

Název
    An Updated View on the Tectonic Structure of Non-Metamorphosed Variscan Units at the Eastern Margin of the Bohemian Massif
Autor
    Bábek, Ondřej
    Kalvoda, Jiří
    Melichar, Rostislav
    Tomek, Čestmír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geolines
Svazek/č.
    Roč. 14
Strany
    2
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Bohemian Massif
    tectonic
    Varisscan
Klíčové slovo
    Bohemian
    Eastern
    Margin
    Massif
    Non-Metamorphosed
    Structure
    Tectonic
    Units
    Updated
    Variscan
    View
Abstrakt (anglicky)
   This study deals with the large structures developed in frontal thrust area of Moravian nappe units in the Drahany Uplands (Culm).
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012