Podrobnosti záznamu

Název
    An approach for GIS-based statistical landslide susceptibility zonation - with a case study in the northern part of El Salvador
Další názvy
    Pravděpodobnostní mapa náchylnosti k sesuvným jevům pro oblast severního Salvadoru
Autor
    Kopačková, Veronika
    Šebesta, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Proceedings of SPIE - Remote Sensing 2007, Vol. 6749 - Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications and Geology
Strany
    12
Poznámky
    Akce: 2007/09/14 ; Florencie
Výraz tezauru
    landslide susceptibility,statistical zonation,El Salvador,hazard analysis
Klíčové slovo
    Approach
    Case
    El
    GIS-based
    Landslide
    Northern
    Salvador
    Statistical
    Study
    Susceptibility
    Zonation
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá novým přístupem ke konstrukci map sesuvných jevů. Svahové pohyby vznikají důsledkem působení různých faktorů (geologická a tektonická predispozice, vysoká erozní energie reliéfu, vzdálenost k vodním tokům, hustotou vegetace). Byla připravena modelová mapa náchylnosti pro oblast severního Salvadoru, kde ke svahovým pohybům dochází na predisponovaných územích v období dešťů a při katastrofických hurikánech. Pro konstrukci mapy byl použit SW Erdas Imagine jako analytický nástroj pro vytvoření nových vrstev charakterizující fyzikální vlastnosti zemského povrchu a extenze ArcGIS Spatial Analyst jako geostatistický nastoj umožňující vážení jednotlivých faktorů a následnou multivariační analýzu. Výsledná mapa byla klasifikována do 5 zón s velmi nízkým, nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem a byla validována se sesuvy způsobenými hurikánem Mitch (1998). Třída klasifikována jako velmi vysoké riziko postihla 63% plochy a dvě nejrizikovější třídy dohromady až 90%
    těchto sesuvů.
Abstrakt (anglicky)
   Spatial multi-layered information has been used for landslide susceptibility analysis of the northern part of El Salvador. An inventory of 363 landslides induced in 1998 by hurricane Mitch were used to produce a dependent variable, the statistical hazard analysis has been carried out while the zonal statistics was used to assign the weights for individual classes of the studied factors. All the relevant thematic layers representing various independent factors (slope, aspect, relative relief, lithology, drainage density, micro-lineament density and land cover) were relatively weighted and classified due to its disposition to cause landslides. PCA was used as a multivariate statistical method that allowed decorrelation of the individual hazard triggers. Hazard zones were validated with the landslide inventory map. The model and terrain mapping showed a good agreement as the highest class occupied the 64% and the two highest classes together occupied up to 90% of the landslide areas.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014