Podrobnosti záznamu

Název
    An important aquifer of Lower Badenian clastic sediments in Carpathian Foredeep
Údaj o odpovědnosti
    Eva Kryštofová
Další názvy
    Proceedings of the 15th Conference on Upper Tertiary, May 31, 2007, Brno, Czech Republic (Variant.)
Autor
    Kryštofová, Eva
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology
Svazek/č.
    No. 36
Strany
    p. 73-75
Rok
    2007
Poznámky
    2 obr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Klasifikační znak
    556
Skupina konspektu
    55
    556
Předmětová skupina
    baden
    hydrogeologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén
    propustnost
    sedimenty klastické
    zásobování vodou
    zvodnělý kolektor
Geografické jméno
    Brod nad Dyjí (Břeclav, Mikulov)
    Morava (Česko)
    Nový Přerov (Břeclav, Mikulov)
Klíčové slovo
    Aquifer
    Badenian
    Carpathian
    Clastic
    Foredeep
    Important
    Lower
    Sediments
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 9. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012