Podrobnosti záznamu

Název
    An unusual paleokarst sedimentary rock in the Bohemian Karst (Czech Republic), and its regional tectonic and geomorphologic relationships
Autor
    Bosák, Pavel
    Pruner, Petr
    Svobodová, Marcela
    Šlechta, Stanislav
    Žák, Karel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 82, č. 3
Strany
    s. 275-290
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: GA205/02/0449, GA ČR
    Projekt: IAA3013406, GA AV ČR
    Projekt: IAA300130701, GA AV ČR
    Překlad názvu: Neobvyklá paleokrasová sedimentární hornina v Českém krasu (Česká republika) a její regionální tektonické a geomorfologické vztahy
    Rozsah: 16 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    paleokarst sediment
    Prague Synform
    Triassic
Klíčové slovo
    Bohemian
    Czech
    Geomorphologic
    Karst
    Paleokarst
    Regional
    Relationships
    Republic
    Rock
    Sedimentary
    Tectonic
    Unusual
Abstrakt (česky)
   V Českém krasu byla nalezena neobvyklé paleokrasová sedimentární hornina. Na základě paleomagnetického a paleontologického výzkumu a analýz izotopového složení uhlíku a kyslíku v karbonátu bylo odhadnuto pravděpodobné stáří horniny a prodmínky jejího vzniku. Zatímco paleomagentická data indikují triasové stáří, řídké nálezy mikrofosílií jsou mladší. Stabilní izotopy naznačují vznik horniny ve sladkovodním prostředí.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012