Podrobnosti záznamu

Název
    An unusual paleokarst sedimentary rock in the Bohemian Karst (Czech Republic), and its regional tectonic and geomorphologic relationships
Údaj o odpovědnosti
    Karel Žák, Petr Pruner, Pavel Bosák, Marcela Svobodová & Stanislav Šlechta
Autor
    Bosák, Pavel, 1951-
    Pruner, Petr
    Svobodová, Marcela
    Šlechta, Stanislav
    Žák, Karel, 1957-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of geosciences
Svazek/č.
    Vol. 82, no. 3
Strany
    p. 275-290
Rok
    2007
Poznámky
    9 obr., 5 fot., 4 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. Geosci.
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    demagnetizace tepelná
    izotopy C
    izotopy O
    jeskyně
    mikrofosílie
    paleokras
    paleomagnetismus
    pól paleomagnetický
    pražská pánev
    rekrystalizace
    sedimenty karbonátové
    textura planární zvrstvená
    trias
    zlom
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Český kras (Česko)
    Mořina (Beroun, Beroun)
    Srbsko (Beroun, Beroun)
Klíčové slovo
    Bohemian
    Czech
    Geomorphologic
    Karst
    Paleokarst
    Regional
    Relationships
    Republic
    Rock
    Sedimentary
    Tectonic
    Unusual
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 8. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012