Podrobnosti záznamu

Název
    Das "Zeitlineal" massgeblich für GSSPs Kalibrierungen - eine formatierte Korrelationstabelle als chronostratigraphisher Standard
Údaj o odpovědnosti
    Karsten Weddige
Další názvy
    "Time-Ruler" superior to GSSPs and calibrations - a formatted correlation table as a standard of chronostratigraphy
Autor
    Weddige, Karsten
Jazyk
    německy
Zdrojový dokument - seriál
    Senckenbergiana lethaea
Svazek/č.
    Jg. 85, Nr. 2
Rok
    2005
Poznámky
    8 obr., 1 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Senckenberg. lethaea
Klasifikační znak
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    Barrandien
    chronostratigrafie
    devon
    kalibrace
    korelace stratigrafická
    standard
    stratigrafická kolonka
    stratigrafie
    stratotyp
    zóny biostratigrafické
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Chronostratigraphisher
    Formatierte
    GSSPs
    Kalibrierungen
    Korrelationstabelle
    Massgeblich
    Standard
    Zeitlineal
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 6. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012