Podrobnosti záznamu

Název
    Das Dohnaer Massif in der südöstlichen Elbezone
Údaj o odpovědnosti
    Friedrich Schust
Další názvy
    Beiträge zum Grundgebirge in der Lausitz (Variant.)
Autor
    Schust, Friedrich
Jazyk
    německy
Zdrojový dokument - seriál
    Geoprofil
Svazek/č.
    Jg. 10
Rok
    2001
Poznámky
    5 obr., 3 tab., 2s. bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geoprofil
Předmětová skupina
    biotit
    datování K/Ar
    datování Pb/Pb
    granitoidy
    lineament
    lužický pluton
    mylonitizace
    vrásnění kadomské
    zirkon
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Dolní Žleb (Děčín)
    Rumburk (Děčín)
    SRN-Sachsen
Klíčové slovo
    Dohnaer
    Elbezone
    Massif
    Südöstlichen
Abstrakt (anglicky)
   The granitoids of the prevariscian Dohna Massif in the southeastern Elbe zone are part of the postkinematik cadomic-cambro-ordovizian granodiorit-complex of Lusatia and the Iser Montains. Southest of the Lusatian Fault - the boundary between the Elbe zone and the Lusatian antiklinal zone - the basement of the Elbe zone is covered with younger sediments, below which the Dohna granitoids spread out several times in the river valleys. In the Southwest the granitoids ere intrusively on the youngproterozoic grayackes of Weesenstein and Dolní Žleb (Niedergrund, Rasseln - north of Děčín, Czech Republic). In the northwestern Elbe zone the substantially lineamentspecific variscan Meissen Massif separates the proterozoic-cadomic Greywacke-granitoid-complexes of Weesenstein-Dohna and Clanzschitz-Laas
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 9. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012