Podrobnosti záznamu

Název
    Der Deckenbau des östlichen Saxothuringikums
Údaj o odpovědnosti
    Uwe Kroner, Ulrich Sebastian
Další názvy
    The nappe structure of eastern Saxothuringian zone
Autor
    Kroner, Uwe
    Sebastian, Ulrich
Jazyk
    německy
Zdrojový dokument - seriál
    Freiberger Forschungshefte. Reihe C, Geowissenschaften
Svazek/č.
    Jg. 470
Rok
    1997
Poznámky
    7 obr., 4 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Freiberg. Forsch.-H., R. C
Předmětová skupina
    foliace
    geologie strukturní
    krušnohorské krystalinikum
    metamorfika
    metamorfóza
    paleozoikum-svrchní
    pohyb horizontální
    příkrov
    saxothuringikum
    tektonika extenzní
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    SRN-Sachsen
Klíčové slovo
    Deckenbau
    östlichen
    Saxothuringikums
Abstrakt (anglicky)
   The characteristic feature of the eastern Saxothuringian basement is the pervasive tectonometamorphic evolution during the Variscan orogeny. Crustal scale inversions of metamorphic profils including high-pressure-lithologies evidence nappe tectonics during Devonian to Lower Carboniferous continent-continent collision. The final juxtaposition of different nappe units in the upper crust is related to postcollisional extension. The lower plate of the metamorphic core complexes of the Saxonian granulites and the Erzgbirge represents deeper parts of the Variscan nappe pile. Kinematic indicators suggest W-SW directed nappe tectonics. During the postcollisonal extensional shearing a clockwise rotation resulted in top to the NW and SE displacements respectively
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012