Podrobnosti záznamu

Název
    Der Findlingsgarten in Velká Kraš im Jeseník-Gebiet (Tschechien)
Další názvy
    The erratic-boulder park in Velká Kraš, Jeseník Region (Czechia)
    Zahrádka bludných balvanů ve Velké Kraši na Jesenicku (Česko)
Autor
    Gába, Zdeněk
    Hanáček, Martin
    Nývlt, Daniel
Jazyk
    německy
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geschiebekunde aktuell
Svazek/č.
    Roč. 23, č. 3
Strany
    9
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Erratic-boulder park, Velká Kraš, Silesia, Czechia
Klíčové slovo
    Findlingsgarten
    Jeseník-Gebiet
    Kraš
    Tschechien
    Velká
Abstrakt (česky)
   Tento článek popisuje největší otevřenou sbírku bludných balvanů v Česku, která leží v obci Velká Kraš na Jesenicku (České Slezsko). V této zahradce je instalováno 72 bludných balvanů fennoskandských hornin sesbíraných v okolí Velké Kraše a Vidnavy. Popis jednotlivých bludných balvanů je součástí tohoto příspěvku.
Abstrakt (anglicky)
   This paper describes the greatest open erratic-boulder collection in Czechia, which lies in the Velká Kraš village in the Jeseník Region (Czech Silesia). 72 erratic boulders from fennoscandian rocks collected in the surroundings of Velká Kraš and Vidnava are arranged in this park. The description of individual erratic boulders is presented in this contribution.
Abstrakt (ostatní)
   Dieser Beitrag behandelt die größte öffentlich zugängliche Kollektion von Findlingen in Tschechien, die im Ort Velká Kraš im Jeseník-Gebiet (Tschechisches Schlesien) liegt. Im Garten wurden 72 Findlinge fennoskandischer Gesteine platziert, die in der Umgebung von Velká Kraš und Vidnava gefunden waren. Die einzelnen Findlinge sind in diesem Aufsatz beschrieben.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014