Podrobnosti záznamu

Název
    Die auf dem Monitoring der Oberflachengewaesser in ihrer Gewaesserguete im Flussgebiet basierende fluviale Bodenerosionuntersuchung (am Beispiel des Flussgebietes Mže)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Kliment
Další názvy
    Průzkum eroze půdy založený na sledování jakosti povrchové vody v povodí (na příkladu povodí Mže)
Autor
    Kliment, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Svazek/č.
    Vol. 26, no. 2
Strany
    s. 3-27
Rok
    1991
Poznámky
    9 obr.,3 tab.,2 diagr.,22 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Předmětová skupina
    analýza škodlivin
    analýza vod
    eroze
    hydrologie povrchových vod
    kontaminace vod
    pozorování režimní
    půdy
Předmětová kategorie
    eroze půdy
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
Klíčové slovo
    Basierende
    Beispiel
    Bodenerosionuntersuchung
    Flussgebiet
    Flussgebietes
    Fluviale
    Gewaesserguete
    Ihrer
    Monitoring
    Mže
    Oberflachengewaesser
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    24. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012