Podrobnosti záznamu

Název
    Die biostratigraphische Stellung der tertiären Blattfloren von Seussen und Wackersdorf (Oberpfalz)
Údaj o odpovědnosti
    Erwin Knobloch
Autor
    Knobloch, Ervín, 1934-
Jazyk
    německy
Zdrojový dokument - seriál
    Documenta Naturae
Svazek/č.
    Jg. 55
Strany
    s. 79-89
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Doc. Naturae (München)
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    chebská pánev
    eggenburg
    karpat
    miocén-spodní
    oligocén
    ottnang
    proterozoikum
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
    SRN-Bayern
Klíčové slovo
    Biostratigraphische
    Blattfloren
    Oberpfalz
    Seussen
    Stellung
    Tertiären
    Wackersdorf
Abstrakt (česky)
   Byly studovány nálezy listové flóry ze Seussen u Arzbergu, které potvrzují dřívější autorův názor o srovnatelnosti této flóry s flórou vulkanogenních sedimentů západních a severních Čech a o jejím zařazení do středního až svrchního oligocénu. Listová flóra z prostoru Wackersdorf je srovnána s flórou cyprisového souvrství v chebské pánvi a patří do nejteplejší periody spodního miocénu. Její stáří odpovídá pravděpodobně stupňům svrchní eggenburg-ottnang-spodní karpat.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012