Podrobnosti záznamu

Název
    K problematice ekonomiky protiotřesového boje v podmínkách OKR
Údaj o odpovědnosti
    Petr Šnapka, Jaroslav Dvořáček
Další názvy
    To the problem of economics of anti-shock actions under the conditions of the Ostrava-Karviná Mining District
Autor
    Dvořáček, Jaroslav
    Šnapka, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 5
Strany
    s. 121-126
Rok
    1991
Předmětová skupina
    ekonomika těžby
    hornoslezská pánev
    informační analýza
    otřes důlní
    procesy geodynamické
    průvodní jevy
    těžba pevných paliv
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Boje
    Ekonomiky
    OKR
    Podmínkách
    Problematice
    Protiotřesového
Abstrakt (česky)
   V článku je uvedena charateristika některých přístupů k hodnocení ekonomiky protiotřesového boje v OKD. Je srovnávána nákladovost na protiotřesový boj s nákladovostí na zajištění náhradní těžební kapacity neohrožené otřesy, s dovozem uhlí ze zahraničí, s nákladovostí na odstraňování následků otřesů. Další přístupy jsou založeny na bázi stanovení kritérií pro nutnou těžbu ze slojí ohrožených otřesy tak, aby nedošlo ke zhoršení ekonomického efektu oproti těžbě ze slojí, které nejsou ohroženy otřesy. Pro efektivní rozhodování o těžbě ze slojí ohrožených otřesy je nutné vytvořit informační systém a zabezpečit ho spolehlivými vstupními informacemi; dosud tomu tak není
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012